Bejelentés


Kardiológia Egerben Dr Somogyi Éva honlapja

Adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatom Önt arról, hogy a Medicard ’99 Bt, a vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezeli az adatokat.
(Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvénye, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.)
Az Ön kezelt adatai: név, születési idő, lakhely, telefonszám, a nem kötelezően megadott e-mail cím, sürgős szükség esetére megadott legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége, továbbá az Ön által elmondott panaszok, egészségügyi előzmények, diagnosztikai tesztek, a konzultáció eredménye, az ellátás során készült feljegyzések. A törvény által előírt adatok a rendelő váró-szobájában kifüggesztve részletesen olvashatóak. A tárolt adatok részben kézírással kitöltöttek, nagyobbrészt elektronikusan tároltak.
Az egészségügyi adatok megőrzése: 30 év, illetve a zárójelentéseké 50 év az eü törvény szabályai szerint. A vizsgálat lezárásakor a leletek ambuláns lapként feltöltésre kerülnek az EESZT-be, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
A megsemmisítés iratmegsemmisítővel történik, illetve levelezés után törlésre kerül.
Az adatokba betekintést nyerhet. Kérésére, melyet aláírásával igazol, személyes használatra, dokumentációt kap a rendelésen történtekről.
A dokumentációk tárolása: a riasztóval ellátott rendelőben, zárható szekrényben, illetve jelszóval védett elektronikus betegnyilvántartóban, ahová az adott rendelés dolgozóin kívül másnak nincs belépése/ hozzáférése. A titoktartás alól a Páciens, vagy hivatalos gondnoka menthet fel írásban, kivéve, ha sürgős szükség van, pl. életét veszély fenyegeti.